prof.dr hab.Adam Kupczyk

SGGW w Warszawie
Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
Zakład Mechanizacji Leśnictwa
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
budynek 17, pokój 8

tel. +48 22 59 34562
e-mail: adam_kupczyk@sggw.pl